Thursday, 21 August 2008

Стары Ольса 2002 - Verbum
01. Конскi бранль
02. Курган
03. Ягелонскi рукапiс. XVI ст.
04. Слова пра паход Iгравы. XII ст
05. Танец Баторый. Войцэх Длугарай. 80-я гг. XVI ст
06. Паход
07. Песня пра зубра. Мiкалай Гусоускi. 1522 г
08. Песня. Войцэх Длугарац. 80-я гг. XVI ст.
09. Анел (латыш. нар. танец)
10. Зварот да Караля. Леу Сапега. 1588 г
11. Там за халмом
12. Выправа (сяредн. танец)
13. Статут Вялiкага княства Лiтоускага. 1588 г. (1)
14. Статут Вялiкага княства Лiтоускага. 1588 г. (2)
15. Статут Вялiкага княства Лiтоускага. 1588 г. (3)
16. Шлях
17. Пан Тадэвуш. Адам Мiцкевiч. 1834 г.
18. Бранль (сярэдн. танец)

Download

1 comments:

Anonymous said...

Song 8 was corrupt...

 
©My dark place 2011