Saturday, 19 July 2008

Nów - Nowia 2004

Line-up:
Trivialis - guitars, vocals
Odylena - synths, flutes, vocals
Mordrath - drums & percussion
Azaelnorth - bass
1.G³os Rogu03:46
2.Gniazdo04:41
3.Piastun05:38
4.Wstañ Synu!05:12
5.By Nigdy Nie Poddali Siê!05:15
6.Ten Dzieñ04:12
7.Jeszcze Powróci04:01
8.Sprzymierzenie05:06
9.Poprzez Ba³tyckie Fale05:23
10.Milczê, Lecz Wiem ¿e Przemówiê08:31
11.Przebudzenie Uœpionej Potêgi03:39
12.Wzgórze Zapomnienia04:18
Total playing time59:42
DONWLOAD!!!
PAGAN METAL


0 comments:

 
©My dark place 2011