Friday, 2 April 2010

Kamaedzitca - Pyarune (2008)

Band: Kamaedzitca
Album: Пяруне (Pyarune)
Year: 2008
Country: Belarus
Genre: Pagan / Folk / Black Metal
Length: 46:59 Min

1.Kurgan 03:09
2.Kolazvarot 05:22
3.Yak na Gorcy lya Rak³… 04:06
4.Voli Geroya¢ Podykh Byazmezhnasci 04:32
5.Rehkham Bago¢ 01:16
6.Ojj, Z³ma-Kalyada… 01:30
7.U Vyaki Vyako¢! 02:48
8.Dzeva Smerci 04:26
9.Zhar-Krada-Agon' 03:18
10.Blukanne Vedagony 02:41
11.U Chyscen'k³m Pol³… 05:22
12.Pyarune 00:55
13.Vodar Zabyccya 05:55
14.Kamaedz³ca 01:39

0 comments:

 
©My dark place 2011