Wednesday, 8 April 2009

Nów (Pol) - Nowia (2004)

Calidad: Mp3, 260 kbps

Line-up:
Trivialis - guitars, vocals
Odylena - synths, flutes, vocals
Mordrath - drums & percussion
Azaelnorth - bass
1.G³os Rogu03:46[view lyrics]
2.Gniazdo04:41[view lyrics]
3.Piastun05:38[view lyrics]
4.Wstañ Synu!05:12[view lyrics]
5.By Nigdy Nie Poddali Siê!05:15[view lyrics]
6.Ten Dzieñ04:12[view lyrics]
7.Jeszcze Powróci04:01[view lyrics]
8.Sprzymierzenie05:06
9.Poprzez Ba³tyckie Fale05:23[view lyrics]
10.Milczê, Lecz Wiem ¿e Przemówiê08:31[view lyrics]
11.Przebudzenie Uśpionej Potêgi03:39[view lyrics]
12.Wzgórze Zapomnienia04:18[view lyrics]
Total playing time59:42

Descargar
Pagan Metal from Poland

0 comments:

 
©My dark place 2011