Wednesday, 16 April 2008

SLAVLAND DISCOGRAPHY
Echa Wieków Pradawnych (2007)
1.Zmierzch Fa³szywych Proroków05:50
2.Na Rozdro¿u07:47
3.Pieœñ ¯erców02:22
4.P³omieñ Wzgardy06:43
5.W Staro¿ytnym Gard¼cu02:44
6.Si³a Wiary, Triumf Woli05:54
7.Gorej¹ Wici03:19
8.Wilcze Pragnienie05:18
9.£u¿yc01:51
10.A Nienawiœæ Wci¹¿ P³onie05:05
11.Wiec01:38
12.Przesilenie02:20
Total playing time50:51

Tarcza Swaroga (2006)
1.Intro01:05
2.Orzel Bialy09:11
3.Arkona05:51
4.Tesknota06:06
5.Chwala Swarozyca01:28
6.Ku Bogom06:21
7.Porewit02:47
8.Tam na zachodzie05:46
9.Palenica05:12
10.Piesn Bojana02:12
Total playing time45:59Szepty Starych Dêbów (2004)
1.Na Uroczysku01:50
2.Wêdrówka Wzgardzonej Swiadomosci04:33
3.Objawienie06:59
4.Wojna Trwa06:07
5.Taniec Wil02:29
6.W Blasku Gromu04:45
7.Lipowe Bogi05:37
Total playing time32:20Zapomniane Kurhany (2003)
1.Zapomniane Piesni05:05
2.Wsród Kurhanów05:09
3.Orli Sztandar03:43
4.Nocny Majestat05:29
5.Za Ziemiê Ojców04:48
6.Za Sciana Gêstej Mg³y05:04
7.Dolina04:16
8.Ku Czci Swiêtego Ognia04:29
Total playing time38:03Piesñ Gromu (2002)
Officially released 22 of August 2005 as professional MC.
1.Perunowe ber³o04:04
2.Zniszczone królestwo04:31
3.Gniew �wiêtowita03:33
4.Ojcowska ziemia03:59
5....gdzie panuje Weles03:11
6.�piew duchów nocy03:56
7.W objêciach �wiêtowita03:55
8.Wilcy02:36
9.S³awa! S³owiañscy bracia04:22
10.Wicher Falami Ognia (Sacrilegium cover)06:35
11.W dêbowym gaju03:33
12.Ba³tyckie wspomnienie03:35
Total playing time47:50Gêstwiny Dróg Zapomnienia (2002)

1.Intro01:34
2.W Prawdzie Ukojenie03:48
3.Trystyczny Znak Wojny03:32
4.Gestwiny Drog Zapomnienia04:06
5.Ocalic Krew03:41
6.I Chrzescijanska poleci Krew03:15
7.Biada Cherlawej Krucjacie Zdrajcow04:08
8.Nieskonczonosc Plomieni Oczyszczenia04:03
9.Chwala tym co Wytrwali03:23
10.Biali Jezdzcy Nowej Ery03:00
11.Na Boj nam Isc (Piorun)02:40
Total playing time37:10Oddech Œwiêtego Gaju (2001)

Title translation:
Oddech Œwiêtego Gaju = Breath of the Holy Grove
1.Slava Slawyanscy Bracia04:20
2.Naprzeciew Chrzeyanksim Mieczom02:50
3.W Dobowym Gaju03:32
4.U Bram Nawii03:30
5.Pod Opieka Lasyu02:25
6.Blask Przyrody04:01
7.Modla Pogana (Venedae cover)03:14
8.Biali Jezdzcy Nowej Ery02:50
9.Jesienny Majestat03:07
Total playing time29:49
DOWNLOAD!!!PAGAN BLACK METAL !

4 comments:

Therion said...

Buen disco

Anonymous said...

many, many thanks for this!

Blitz said...

Darken and Nergal ( Behemoth ) are going to play together general project !!! Darken Betrayed and Sold Underground scene for Commercial Nergal from Behemoth ! He prepare ground among metal and fans for general project with Nergal. Photo is already published at His profiles on Nasza - Klasa and Facebook !!!. What behind Shit !!!

http://brutalland.webd.pl/index.php/topic,15601.0.html

Ronald said...

the links are dead

 
©My dark place 2011